Обратно към ЦРЧР

Онлайн обучение за РУО и нови директори – 13.12.2023г.

13
Dec
'23
дек. 14, 2023

На 13 декември 2023 г. се проведе второто издание на онлайн обучението на тема: „European School Education Platform – възможности за реализиране на проекти в рамките на Програма „Еразъм+“ и дейност eTwinning“. Семинарът бе насочен към втората група експерти от Регионалните управления на образованието и нови директори, регистрирали се за участие в събитието през ноември. Поради твърде големия брой регистрации обучението се проведе в две издания – 23.11.2023 и 13.12.2023г. – и предстои трето в началото на 2024 година.

Акцент в обучението беше представянето на възможностите за участие в ключовите дейности по Програма „Еразъм+“. Темата беше представена от г-жа Милена Караангова, главен експерт в ЦРЧР и педагогически мениджър на еТwinning България.

В обучението eTwinning екипът  – Националното звено за координация по дейност eTwinning за България и eTwinning посланиците инж. Антоанета Сендова, д-р Евгения Михова и доц. д-р Теодора Вълова, си беше поставил три подцели. На първо място, да бъде дадена информация за мултифункционалността на European School Education Platform (ESEP) за неформално професионално развитие. На второ място, eTwinning да бъде представен като актуална образователна стратегия и възможностите й за тясна интеграция с Програма ”Еразъм+“. На трето място, да бъде посочено мястото на Регионалните управления на образованието, в качеството им на обединяващо звено в сектор „Училищно образование“, да насърчават и подкрепят педагогическите специалисти да развиват своите ключови компетентности в многоезични електронни платформи. Беше споделен опит от обучение и квалификация в международен семинар в Хелзинки, 2023 г.

Включиха се 111 участници от цялата страна – директори, заместник-директори, главни учители, учители и старши учители, педагогически съветници и психолози от начални и средни училища, професионални гимназии и детски градини.

По време на обучението бяха представени:

  • Ключови дейности в Програма „Еразъм+“;
  • Мултифункционалност на ESEP (образование и квалификация); 
  • еТwinning като неделима част от Програма „Еразъм+“;
  • Платформата на ESEP (профил, форуми, мрежови дейности);
  • Виртуалните учебни платформи в подкрепа на обучението и ученето;
  • Инструментите на платформата eTwinning;
  • Знакът eTwinning School;
  • Ролята на директора в детската градина при управлението на проекти.

Участниците, присъствали на цялото обучение, ще получат сертификати.

Програма на семинара: Програма.

Екип eTwinning България