Обратно към ЦРЧР

ОНЛАЙН семинар на тема „Различните деца“, 5.12.2023г.

5
Dec
'23
дек. 6, 2023

Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и на Национално звено за координация по дейност eTwinning проведе онлайн обучение на тема „Различните деца“, насочено към преподавателите на специалните деца.

Обучението се проведе на 5 декември 2023 г. в MSTeams.

Събитието бе насочено към преподаватели на деца със специални образователни потребности, както и към учители, работещи с талантливи или различни деца. Участниците се запознаха с ресурсите на новата eTwinning платформа в ESEP и възможностите, които тя предлага за интегриране на иновативни педагогически методики и дигитални инструменти за преподаване и учене, както и с добри практики от реализирани eTwinning и „Еразъм+“ проекти.

В обучението се включиха 56 участници – директори, учители, психолози, ресурсни педагози с интерес към работата със специалните деца. Представени бяха възможностите на eTwinning, новата платформа ESEP и Програма „Еразъм+“. Демонстрирани бяха добри практики от проекти, реализирани в новата платформа, в които има специално място за даровитите деца и за тези със специални образователни потребности.

Събитието беше модерирано от eTwinning посланиците Валентина Маринова, д-р Евгения Михова и Надка Динева. Свой добър опит представиха още Милена Кабакчиева – психолог в ЦПРЛ – град Троян; Надежда Минчева – директор на ДГ „Светулка“, град Шумен; Мила Николоваръководител на Център за неформално образование и личностно развитие „НОЛъР“ , гр. Добрич; Пенка Петрова педагогически съветник при ОУ „Христо Никифоров”, град Ловеч и Стойна Москова – начален учител в Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, Гоце Делчев.

От участниците бе изразено удовлетворение от организацията на събитие с такъв фокус и желание за последващи срещи по темата.

Линк към програмата на събитието: https://bit.ly/SEN-2023-Pr