Обратно към ЦРЧР

Oнлайн обучение „Нови образователни пространства“, 12.12.2023 г.

12
Dec
'23
дек. 13, 2023

На 12 декември 2023 г. от 18 до 21 часа се проведе eTwinning онлайн обучение на тема „Нови образователни пространства“. Семинарът бе организиран от Националното звено за координация по дейност еТwinning и мрежата на българските еТwinning посланици. В събитието взеха участие 40 преподаватели от цялата страна. Обучители бяха еТwinning посланиците д-р Ирена Райкова, Светлана Върбанова и Гергана Георгиева.

Във встъпителна презентация бяха представени Новият европейски Баухаус и Европейският зелен пакт и връзката им с трансформиране на учебните пространства за насърчаване здравословния начин на живот и творческото начало. В последвалите презентации учители от Добрич, Тервел и Плевен разказаха как успяват умело да „разчупят“ образователните пространства и как преструктурират учебната среда, използвайки иновативни методи. Представени бяха и международни практики.

В последния модул в интерактивна сесия в рамките на работно ателие участниците имаха възможност да „реорганизират“ учебното пространство с помощта на нейрографиката, водени от еТwinning посланик д-р Ирена Райкова. Ателието бе предшествано от презентация за психологическите измерения на учебното пространство и неговия микроклимат, насърчаващи творчеството. В интерактивната сесия бе представена техника за преодоляване на отрицателните емоции и възвръщане в състояние на баланс и хармония при децата и възрастните.

Програма на семинара: https://shorturl.at/wGPVY

Обучението бе посрещнато с голям интерес от аудиторията. То имаше за цел и повишаване на личната мотивация за себеусъвършенстване на българските учители.