Обратно към ЦРЧР

Онлайн семинар за новорегистрирани в eTwinning платформата, 28 – 29.11.2023г.

29
Nov
'23
ное. 30, 2023

На 28-29 ноември 2023 г, ЦРЧР, в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на Национално звено за координация по дейност еТwinning, проведе онлайн семинар за новорегистрирани eTwin-ъри на тема „eTwinning – иновативната училищна общност“. 

Презентатори и модератори на събитието бяха eTwinning посланиците Надежда Станкова, Надка Динева и Мая Кюлевчиева. 

В двете работни сесии, 74 участници във всяка от сесиите, се запознаха с функционалностите на платформата ESEP, с възможностите за професионално развитие, които тя предоставя, както и професионалното израстване чрез работа по eTwinning проекти. В темите беше представена и работата по STEM и STEAM дейности, включени в проектите Еразъм+ и eTwinning. 

Презентацията за онлайн инструменти, използващи изкуствен интелект, подходящи за работа по проекти и в клас, обогати и вдъхнови за нови идеи участниците в събитието. Те експериментираха на практика как се създава аватар, илюстрация по зададени ключови думи и песен с готов текст или ключови думи и изрази.. Получиха насоки как да използват и да предадат тези умения на своите ученици, бъдещи участници в проектите. Колегите се запознаха още и с необходимите стъпки за създаване на eTwinning проект, а също така и с критериите, на които той трябва да отговаря. И през двете вечери бяха споделени добри практики и примери от Еразъм+ и eTwinning проекти. 

Участниците получиха отговори на своите въпроси и предложиха нови теми за разглеждане по време на последващи обучения.  В отговорите си те дадоха много висока оценка на събитието.