Обратно към ЦРЧР

Проекто-базираното обучение в детската градина чрез „Еразъм+“ и eTwinning, 25.02.2023

25
Feb
'23
мар. 1, 2023

На 25.02.2023г. по покана на г-жа Елеонора Стоянова, директор, и педагогическите специалисти от Детска градина „Мир“ Асеновград, в детската градина се проведе eTwinning обучение за начинаещи на тема „Проекто-базираното обучение в детската градина чрез „Еразъм+“ и eTwinning“.

Обучението имаше за цел да формира у участниците знания, умения и компетентности за използване на платформата European School Education Platform(ESEP) и нейните функционалности при разработване и реализиране на eTwinning и проекти по Програма “Еразъм+”, КД 1 и КД 2, както и да ги запознае с възможностите за повишаване на професионалната им квалификация. Водеща беше темата за проектно-базираното обучение, към която участниците имат значителен интерес. Чрез подбраните теми и представените добри практики детските учители бяха запознати с начините за прилагане на този иновативен метод при реализиране на eTwinning и Еразъм+ проекти и за повишаване качеството на образователния процес.

Обучението се организира от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в ролята му на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на Национално звено за координация по дейност eTwinning, заедно с eTwinning посланик Мая Кюлевчиева и eTwinning посланик Валентина Маринова, които бяха лектори и обучители по време на събитието.