Обратно към ЦРЧР

Семинар на тема „Изграждане на училищна STEM/STEAM среда“ – 26-27.11.2023г.

27
Nov
'23
дек. 28, 2023

На 26 и 27 ноември 2023 г., в две сесии (18:30-20:30 ч.), ЦРЧР, в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на Национално звено за координация по дейност еТwinning, проведе онлайн обучение за преподаватели в сферата на училищното образование – начинаещи и напреднали в дейност eTwinning – на тема „Създаване на училищна STEM/STEAM среда“. Семинарът беше насочен към всички работещи в сферата на предучилищното и училищното образование.

Изграждането на STEM/STEAM среда на училищно ниво и характеристиките на STEM/STEAM преподаването са основни акценти за съвременното европейско образование, които осигуряват връзка между училището и науката, както и практически подход при усвояването от обучаемите на знания и умения, свързани със заобикалящия ни свят.                               

В проведеното обучение екипът eTwinning посланици Елена Лазарова, инж. Антоанета Сендова, Цветанка Тодорова и Калина Николова, имаха за цел да вдъхновят участниците за активна работа по eTwinning проекти със STEM/STEAM насоченост и да ги подпомогнат с практически насоки за прилагане на STEM/STEAM подходи в образователния процес. По време на събитието беше дискутиран въпросът как проектната дейност в платформата еТwinning да бъде интегрирана в учебната програма с цел изграждане на проактивни навици у децата и учениците за работа с природни науки и технологии.

Работните сесии на обучението се проведоха в платформата Microsoft Teams и имаха както лекционна, така и практическа насоченост. Те покриваха теми като: Как да стана STEM учител, Възможна мисия ли са STEM дейностите в начален етап, Практическо обучение на STEM специалности, Планиране на STEAM проекти и множество примери за конкретни практики и тематични дейности (напр. Използване на сателитни снимки и Наблюдение на звездното небе). Обучението акцентира и върху  възможностите за квалификация и сътрудничество в ESEP.

 Експертният екип създаде споделен Google файл, където участниците можеха да запишат евентуални въпроси след запознаването с програмата на обучението, като поставените теми бяха дискутирани в рамките на сесиите.

Програма на семинара: Програма