Обратно към ЦРЧР

Международен Славянски eTwinning семинар, организиран от Националното звено за координация на eTwinning България

18
May
'19
май 18, 2019

Уважаеми колеги,

В периода 16-18 май 2019 година, в гр. София, се проведе Международен Славянски eTwinning семинар, организиран от Националното звено за координация на eTwinning България. В семинара взеха участие представители от 8 Национални звена за координация, както и учители от Чехия, Словакия, Полша, Хърватия, Босна и Херцеговина, Словения, България, български учители и български eTwinning посланици.

Темата на семинара бе насочена към учители без опит в дейност eTwinning, а като тематика – към възможностите, които дейност eTwinning предоставя за учене извън класната стая. В рамките на събитието бе обсъдено ученето и придобиването на умения в извънучилищна среда, разработване на нови eTwinning проекти, бяха създадени нови приятелства и професионални контакти.

Представени бяха добри практики и темата за електронната сигурност. През първия ден на семинара бяха проведени няколко работни ателиета, ръководени от eTwinning посланиците г-жа Евгения Михова, г-жа Валентина Маринова, г-жа Елена Лазарова, г-жа Антоанета Сендова, г-жа Ирена Райкова, г-жа Мая Кюлевчиева и г-жа Цветанка Тодорова.

На втория ден бяха изнесени презентации и споделени добри практики от eTwinning посланиците г-жа Светлана Върбанова и г-жа Цветелена Таралова.

С пешеходна културно-историческа разходка в центъра на София, участниците в международното събитие имаха възможност да се запознаят с историята на нашата столица, с модерния й облик и някои от нейните забележителности.

Екипът на eTwinning България