Обратно към ЦРЧР

Валоризационна конференция 2022

9
Dec
'22
дек. 12, 2022

В ролята си на Национална агенция по европейските Програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, както и на Национално звено за координация по дейност eTwinning, на Европас България, Еврогайдънс България, Евридика България, Евродеск Блгария, Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) проведе на 09 декември от 10:00ч в София, хотел Балкан, Валоризационна конференция 2022 на тема „35 години Програма Еразъм“.

В рамките на официалната част на събитието се състоя церемония по награждаване на отличените проекти, както и пленарна дискусия, където гостите разговаряха за предизвикателствата пред настоящето и бъдещето на двете програми.

Със знак за качество бяха отличени най-добрите приключени през 2022 година проекти по Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“. Бяха откроени успешни преподавателски практики, младежки инициативи и проекти за доброволци, както и работата на техните партньори, участващи в проекти за европейско сътрудничество.

След официалната част гостите имаха възможността да посетят демонстрационното изложение „И аз умея“.