Обратно към ЦРЧР

eTwinning PDW за учители в гимназиална училищна степен, 26 – 28 октомври Палермо, Италия

сеп. 6, 2023

Националното звено за координация по дейност eTwinning, България

обявява

Конкурс за избор на участници в международен eTwinning семинар за начинаещи и напреднали по дейност eTwinning учители, преподаващи на ученици в гимназиална степен (14-19г.), който ще се проведе в периода

26 – 28 октомври 2023 година

в гр. Палермо, Италия  

Във връзка с организирания от Националното звено за координация по дейност eTwinning, Италия, семинар за начинаещи и напреднали eTwinning учители в гимназиална училищна степен на ученици на възраст 14-19г.  който ще се проведе в периода 26.10. – 28.10.2023г. в гр. Палермо, Италия, Националното звено за координация по дейност eTwinning, България, обявява конкурс за избор на участници. Целта на семинара е участниците (учители по история, география, изкуство, музика, литература, философия и английски език) чрез новосъздадените eTwinning проекти, да изследват различните аспекти на средиземноморската култура, танци, музика, храни/продукти, традиции, митология, литература, като фокусът е насочен към иновациите и използването на ИКТ.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Кандидатът да бъде eTwinning учител в гимназиална училищна степен;
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – предпочитано ниво минимум В2;
  3. Кандидатът да е изразил в мотивировката си конкретна готовност за споделяне с екипа на eTwinning, България, на наученото по време на семинара;
  4. Кандидатът да не е пътувал в последните 6 месеца с финансиране, предоставено от дейност eTwinning.

Очакваме в графата „Subject“ на електронното писмо, с което изпращате своята кандидатура, да е изписано „Международен eTwinning семинар гр. Палермо, Италия, 26 – 28 октомври 2023 година“.

При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Програма на семинара – Programma

Документи за кандидатстване – PDW_APPLICATION- Palermo 2023

Работен език на семинара – английски език.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 09.00ч. на 11.09.2023г., понеделник, само по електронен път, на адрес: mtzvetanova@hrdc.bg и vyakova@hrdc.bg.