Обратно към ЦРЧР

eTwinning семинар „eTwinning in Erasmus+“, Хелзинки, Финландия

май 17, 2023

Националното звено за координация по дейност eTwinning, България

обявява

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар за професионално образование и обучение „eTwinning  in Erasmus+ projects”, който ще се проведе в периода 21 – 23 септември 2023 година

в гр. Хелзинки, Финландия

            Във връзка с организирания от Националното звено за координация по дейност eTwinning, Финландия, eTwinning семинар за начинаещи в дейност eTwinning преподаватели в сферата на професионалното образование и обучение, който ще се проведе в периода 21 – 23.09.2023г. в гр. Хелзинки, Финландия, Националното звено за координация по дейност eTwinning, България, обявява конкурс за избор на участници.

            Събитието е насочено към преподаватели в сферата на професионалното образование и обучение. Целта на семинара е участниците да се запознаят с: дейност eTwinning; новата платформа European School Education Platform /ESEP/ и инструментите за работа с нея; добри практики за успешни еTwinning проекти в сферата на професионалното образование и обучение. Участниците ще планират дейности, ще създават съвместни проекти и ще търсят партньори за бъдещи Еразъм+ и eTwinning проекти.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Кандидатът да бъде преподавател в сферата на професионалното образование и обучение;
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – предпочитано ниво минимум В2;
  3. Кандидатът да е изразил в мотивировката си готовност за споделяне с екипа на eTwinning, България, на наученото по време на семинара;
  4. Кандидатът да не е пътувал в последните 6 месеца с финансиране, предоставено от дейност eTwinning;
  5. Кандидатът да има валидиран профил в ESEP.

Приоритет ще бъде даден на преподаватели, начинаещи в дейност eTwinning.

Очакваме в графата „Subject“ на електронното писмо, с което изпращате своята кандидатура, да е изписано eTwinning семинар в Хелзинки, Финландия. При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата;

Работен език на семинара – английски език.

Документи за кандидатстванеPDW_APPLICATION-Finlandia 2023

Програма на семинара – eTwinning seminar for Vocational education, Preliminary programme.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 17.00ч. на 24.05.2023г., сряда, само по електронен път, на адрес: tdimitrova@hrdc.bg и mtzvetanova@hrdc.bg