Обратно към ЦРЧР

eTwinning семинар в гр. Кремс, Австрия, 01. – 02. юни 2023г.

мар. 28, 2023

Националното звено за координация по дейност eTwinning, България

обявява

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар за държави от Дунавски регион, за учители в гимназиална образователна степен, който ще се проведе в периода 01-02 юни 2023г.

 в гр. Кремс, Австрия 

Във връзка с организирания от Националното звено за координация по дейност eTwinning, Австрия, eTwinning семинар за страни от Дунавския регион, за учители в гимназиална образователна степен, който ще се проведе в периода 01-02 юни 2023г., в гр. Кремс, Австрия, Националното звено за координация по дейност eTwinning, България, обявява конкурс за избор на участници.

            Събитието е насочено към учители в гимназиална образователна степен от държави от Дунавския регион. Целта на семинара е участниците да се запознаят с дейност eTwinning, да споделят идеи и добри практики, да стартират нов eTwinning проект и да се запознаят в детайли с критериите за качество. Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Кандидатът да бъде преподавател в гимназиална образователна степен, а профилът му в ESEP платформата да е валидиран.
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – предпочитано ниво минимум В2;
  3. Кандидатът да е изразил в мотивировката си конкретна готовност за споделяне с екипа на eTwinning, България, на наученото по време на контактния семинар;
  4. Кандидатът да не е пътувал в последните 12 месеца с финансиране, предоставено от дейност eTwinning.

Приоритет ще бъде даден на кандидати, начинаещи в eTwinning.

Към участниците има изискване да носят собствен лаптоп за работата си по време на семинара.

Очакваме в графата „Subject“ на електронното писмо, с което изпращате своята кандидатура, да е изписано eTwinning семинар в гр. Кремс, Австрия. При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Документи за участие в конкурса – тук: PDW_APPLICATION-Krems, Avstria 2023.

Програма на семинара – тук: Agenda_eTwinning Danube Region Seminar 2023

Работен език на семинара – английски език.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 10.00ч. на 12.04.2023г., сряда, само по електронен път, на адрес:  mranovska@hrdc.bg