Обратно към ЦРЧР

PDW eTwinning семинар за начинаещи и напреднали в eTwinning учители, 25.-27. 10. 2023г. в Белград, Сърбия

авг. 25, 2023

Националното звено за координация по дейност eTwinning, България

обявява

Конкурс за избор на участници в международен  eTwinning семинар за начинаещи и напреднали в eTwinning учители в основна, средна и прогимназиална степен,  който ще се проведе в периода  

25 – 27 октомври 2023 година  в гр. Белград, Сърбия

Във връзка с организирания от Националното звено за координация по дейност eTwinning, Сърбия, семинар за начинаещи и напреднали в eTwinning учители в основна, средна и прогимназиална училищна степен, който ще се проведе в периода 25.10. – 27.10.2023г. в гр. Белград, Сърбия, Националното звено за координация по дейност eTwinning, България, обявява конкурс за избор на участници.

Целта на семинара е да  даде насоки на учителите как да организират образователния процес и учебната среда, благоприятстваща благосъстоянието и творчеството, и да  повиши креативността  на учениците и  учителите. Информационните сесии ще бъдат посветени на използването на ESEP и TwinSpace – една за начинаещи и една за опитни еТуинъри.  Семинарите ще разработват идеи за проекти по три различни теми.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Кандидатът да бъде eTwinning учител в основна, средна или прогимназиална училищна степен;
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – предпочитано ниво минимум В2;
  3. Кандидатът да е изразил в мотивировката си конкретна готовност за споделяне с екипа на eTwinning, България, на наученото по време на семинара;
  4. Кандидатът да не е пътувал в последните 6 месеца с финансиране, предоставено от дейност eTwinning.

Очакваме в графата „Subject“ на електронното писмо, с което изпращате своята кандидатура, да е изписано eTwinning семинар за учители в основна, средна и прогимназиална училищна степен в Белград, Сърбия. При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Документи за кандидатстване – PDW_APPLICATION-Belgrad

Програма на семинара – AGENDA etw Semniar Oct 2023

Работен език на семинара – английски език.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 17.00ч. на 06.09.2023г., сряда, само по електронен път, на адрес: vyakova@hrdc.bg