Обратно към ЦРЧР

eTwinning семинар за професионално развитие, Будапеща, Унгария,12 – 14 май 2023г.

мар. 21, 2023

Националното звено за координация по дейност eTwinning, България

обявява

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар за професионално развитие на преподаватели в системата на основното и средно образование, който ще се проведе в периода 12 – 14 май 2023 година

в гр. Будапеща, Унгария  

Във връзка с организирания от Националното звено за координация по дейност eTwinning, Унгария, eTwinning семинар за професионално развитие на преподаватели в системата на основното и средно образование, който ще се проведе в периода 12.05 – 14.05.2023 г. в гр. Будапеща, Унгария, Националното звено за координация по дейност eTwinning, България, обявява конкурс за избор на участници.

Събитието е насочено към учители в начален, прогимназиален или гимназиален етап от образователната система. Целта на семинара е участниците да се запознаят с основите на дейност eTwinning, фокусирано върху годишната тема на дейността за 2023 г.; да се запознаят и осъществят контакти с учители от съседни държави; да споделят идеи и добри практики, да стартират нов eTwinning проект. Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Кандидатът да бъде преподавател в начален, прогимназиален или гимназиален етап от образователната система, и да има валидиран в ESEP платформата eTwinning профил.
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – предпочитано ниво минимум В2;
  3. Кандидатът да е изразил в мотивировката си конкретна готовност за споделяне с екипа на eTwinning, България, на наученото по време на семинара;
  4. Кандидатът да не е пътувал в последните 12 месеца с финансиране, предоставено от дейност eTwinning.

Приоритет ще бъде даден на кандидати, начинаещи в дейност eTwinning.

Към участниците има изискване да носят собствен лаптоп за работата си по време на семинара.

Очакваме в графата „Subject“ на електронното писмо, с което изпращате своята кандидатура, да е изписано „eTwinning семинар  в Будапеща, Унгария“. При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Документи за участие в конкурса – PDW_APPLICATION-BUDAPEST MAY 2023

Програма на семинара – EtwinningSeminar_Budapest_DRAFT_Program_docx:

Работен език на семинара – английски език.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 10.00ч. на 04.04.2023г., вторник, само по електронен път, на адрес: jmihaylova@hrdc.bg