Обратно към ЦРЧР

Европейската комисия предлага действия за защита на правата на детето и подкрепа на децата в нужда

мар. 24, 2021

На 24 март 2021 година, Европейската комисия прие първата всеобхватна   Стратегия на ЕС за правата на детето, както и предложение за Препоръка на Съвета за създаване на Европейска гаранция за децата, за да насърчи създаването на равни възможности за децата, изложени на риск от бедност или социално изключване.

Стратегията на ЕС обхваща шест тематични области:

  • децата като двигатели на промяната в демократичния живот;
  • правото на децата да реализират пълния си потенциал, независимо от социалния си произход;
  • правото на децата да живеят без насилие;
  • правото на децата на правосъдие, съобразено с интересите на детето;
  • правото на децата безопасно да се ориентират в цифровата среда и да се възползват от нейните възможности;
  • правата на децата по света.

Европейската гаранция за децата има за цел да насърчи равните възможности, като гарантира достъп до набор от основни услуги за деца в нужда (под 18-годишна възраст — изложени на риск от бедност или социално изключване). Европейската гаранция за децата допълва втория стълб на Стратегията за правата на детето, ключов резултат е от плана за действие по Европейския стълб на социалните права, приет на 4 март 2021 г., и съответства пряко на принцип 11 от Стълба: Грижи и подкрепа за децата.

При подготовката на двете инициативи Комисията съвместно с водещи световни организации за защита на правата на детето събра мненията на над 10 000 деца.

Децата казват:

Повече за важната инициатива можете да видите тук.