Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в eTwinning Тематична конференция 2018, 14-16 май 2018 година, Рим, Италия

апр. 13, 2018

Националното звено за координация по дейност eTwinning – България

Обявява

Конкурс за избор на участници в eTwinning Тематична конференция 2018

14-16 май 2018 година, Рим, Италия

Във връзка с предстоящата eTwinning Тематична конференция 2018 на тема eTwinning School: a new learning organization”, която ще се проведе в периода 14-16 май 2018 година, Рим, Италия

Националното звено за координация по дейност eTwinning обявява конкурс за избор на участници.

Конкурсът е насочен към директори и главни учители / учители, изготвили кандидатурата за eTwinning school, чиито училища са били легитимни да кандидатстват за знака на eTwinning school, и ще се проведе в две категории – A и B:

  • A. Училища, които са кандидатствали и са удостоени със Знака eTwinning school;
  • B. Училища, които са кандидатствали/са били легитимни, но не са удостоени със Знака eTwinning school.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Наличие на регистрация в платформата eTwinning;
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – на ниво минимум В2;
  3. Кандидатът да е директор / учител, изготвил кандидатурата на училище, получило писмо, че е легитимно да кандидатства за Знака на eTwinning school (кандидатите ще се състезават в двете категории, обявени по-горе, като категориите не се конкурират помежду си).
  4. Кандидатът да не е участвал през последната една година, считано от датата на обявяване на конкурса, в международни събития по дейност eTwinning чрез финансиране от Българското национално звено за координация.

При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Работен език на семинара – английски.

Предвиждан период на командировката – 14-16 май 2018г.

Формуляр за кандидатстване можете да намерите тук.

Програма на събитието – тук.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 15.00 часа на 16 април 2018г., (понеделник), само по електронен път, на адрес: etwinning@hrdc.bg