Обратно към ЦРЧР

Втори кръг за кандидатстване за Годишната eTwinning конференция 2018, 25-27 октомври 2018 г., Варшава, Полша

юли 18, 2018

Националното звено за координация по дейност eTwinning – България

Обявява

Конкурс за избор на участници в Годишната eTwinning Конференция 2018

Втори кръг за кандидатстване

25-27 октомври 2018 година, Варшава, Полша

Във връзка с предстоящата Годишна eTwinning Конференция през месец октомври 2018 година Националното звено за координация по дейност eTwinning обявява конкурс за избор на участници в конференцията.

Според изискването на Централното звено за координация на дейността, конкурсът е насочен към учители, които до момента не са участвали в големи международни eTwinning събития и преди всичко – в Годишна eTwinning конференция.

Предвид спецификата на предстоящото събитие, до участие ще бъдат допуснати кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Получен през 2017 година Европейски или Национален знак за качество за успешен eTwinning проект;
  2. До момента кандидатът да не е участвал в годишна eTwinning конференция;
  3. Кандидатът да владее работния език на Конференцията – английски език, минимум на ниво В2;
  4. Кандидатът да представи висока мотивация за участие в конференцията и за разпространение на резултатите.

При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Принос за развитието на дейността на национално ниво.

В случай, че не бъдат подадени достатъчно кандидатури, ще бъдат поканени участници в дейността, показали през последната година високи eTwinning резултати и отговарящи на останалите изисквания в конкурса.

Работен език на конференция – английски.

Предвиждан период на командировката – 25-28 октомври 2018г.

Формуляр за кандидатстване можете да намерите тук.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 12.00 часа на 24 юли 2018г., (вторник), само по електронен път, на адрес: etwinning@hrdc.bg.

Моля, посочете като subject: Годишна eTwinning конференция 2018, …име и фамилия (на кирилица)…