Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в eTwinning контактен семинар, 29 ноември – 1 декември 2018 г., Любляна, Словения

ное. 12, 2018

Националното звено за координация по дейност eTwinning – България

Обявява

Конкурс за избор на участници в eTwinning Славянски контактен семинар

29 ноември – 01 декември 2018 година, Любляна, Словения

Във връзка с предстоящия Славянски eTwinning семинар за професионално развитие, който ще се проведе в периода 29 ноември – 01 декември 2018 година в Любляна, Словения,

Националното звено за координация по дейност eTwinning обявява конкурс за избор на участници.

Конкурсът е насочен към български учители, преподаващи в детска градина, които се интересуват от участие в европейски проекти с партньорска славянска страна. Ще бъдат разглеждани кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Наличие на персонална регистрация в портала eTwinning;
  2. Кандидатът да владее работните езици на семинара – английски и руски език – на ниво минимум В1;
  3. Кандидатът да преподава на деца на възраст от 4 до 7 години;
  4. Кандидатът да не е участвал през последните дванадесет месеца в международни събития по дейност eTwinning чрез финансиране от Българското национално звено за координация.

При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Работен език на семинара – английски и руски език.

Предвиждан период на командировката – 29 ноември – 01 декември 2018г.

Формуляр за кандидатстване можете да намерите тук.

Програма на събитието – тук.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 15.00 часа на 12 ноември 2018г., (понеделник), само по електронен път, на адрес: etwinning@hrdc.bg