Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в eTwinning Семинар за професионално развитие, 26-28 юни 2018 година, Рига, Латвия

май 25, 2018

Националното звено за координация по дейност eTwinning – България

Обявява

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар за професионално развитие

на тема  “Update your History & Culture”

26-28 юни 2018 година, Рига, Латвия

Във връзка с предстоящия eTwinning семинар за професионално развитие на тема “UPDATE YOUR HISTORY & CULTURE”, който ще се проведе в периода 26-28 юни 2018 година в Рига, Латвия,

Националното звено за координация по дейност eTwinning обявява конкурс за избор на участници.

Конкурсът е насочен към български учители, притежаващи опит в дейност eTwinning, които работят с ученици на възраст 7-18 години и преподават предмети, свързани с история, културология, езиково обучение, изкуство и култура.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Наличие на опит в дейност eTwinning – поне един eTwinning проект;
  2. Кандидатът да преподава предмет, посочен в поканата за кандидатстване;
  3. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – на ниво минимум В2;
  4. Кандидатът да преподава на ученици на възраст 7-18 години;
  5. Кандидатът да не е участвал през последните дванадесет месеца в международни събития по дейност eTwinning чрез финансиране от Българското национално звено за координация.

Предвид спецификата на предстоящото събитие, приоритет ще бъде даден на одобрените кандидатури на участници, които до момента не са участвали в международен семинар по дейността.

При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Работен език на семинара – английски.

Предвиждан период на командировката – 26-28 юни 2018г.

Формуляр за кандидатстване можете да намерите тук.

Програма на събитието – тук.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 15.00 часа на 30 май 2018г., (сряда), само по електронен път, на адрес: etwinning@hrdc.bg