Обратно към ЦРЧР

Конкурс за eTwinning семинар в Прага, Чехия

май 13, 2019

Конкурс за избор на участници в eTwinning контактен семинар за професионално развитие

05 – 08 юни 2019 година, Прага, Чехия

Националното звено за координация по дейност eTwinning – България

обявява

Конкурс за избор на участници в eTwinning контактен семинар

на тема  eTwinning: Where learning is fun

05 – 08 юни 2019 година, Прага, Чехия

Във връзка с предстоящия eTwinning контактен семинар на тема  „еTWINNING: WHERE LEARNING IS FUN”, който ще се проведе в периода  05 – 08 юни 2019 година в Прага, Чехия,

Националното звено за координация по дейност eTwinning обявява конкурс за избор на участници.

Конкурсът е насочен към български учители, притежаващи регистрация в eTwinning платформата, които работят с деца на възраст 3 – 7 години, с интерес към иновативните методи за преподаване, конкретно – игрови дейности, които могат да подпомогнат процеса на обучение чрез включване  на игровия елемент.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Наличие на персонална регистрация в eTwinning портала;
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – на ниво минимум В1;
  3. Кандидатът да преподава на ученици на възраст 3 – 7 години;
  4. Кандидатът да не е участвал през последните дванадесет месеца в международни събития по дейност eTwinning чрез финансиране от Българското национално звено за координация.

Насърчава се включването на учители, които до момента не са участвали в международен семинар по дейност eTwinning.

При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Работен език на семинара – английски.

Предвиждан период на командировката – 05 – 08 юни 2019г.

Формуляр за кандидатстване може да изтеглите от PDW_APPLICATION_Prague 2019 program-draft PRAGUE

Програма на семинара – program-draft PRAGUE.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 12.00ч на 15.05.2019г., сряда, само по електронен път, на адрес: etwinning@hrdc.bg