Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар във Виена, Австрия

май 2, 2019

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар за професионално развитие

13 – 14 юни 2019 година, Виена, Австрия

Националното звено за координация по дейност eTwinning – България

Обявява

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар за професионално развитие

13 – 14 юни 2019 година, Виена, Австрия

Във връзка с предстоящия тематичен Регионален eTwinning семинар, посветен на училищното сътрудничество в Дунавския регион, който ще се проведе в периода 13-14 юни 2019 година във Виена, Австрия,

Националното звено за координация по дейност eTwinning обявява конкурс за избор на участници.

Конкурсът е насочен към български учители, които са участвали в последните години или се интересуват от участие в европейски проекти с партньорска страна от Дунавския регион, и преподават на ученици на възраст 11-19 години.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – на ниво минимум В2;
  2. Кандидатът да преподава на ученици на възраст 11 – 19 години;
  3. Кандидатът да е участвал в проект или да е в процес на създаването на такъв с участието на партньорска страна от Дунавския регион;
  4. Кандидатът да не е участвал през последните дванадесет месеца в международни събития по дейност eTwinning чрез финансиране от Българското национално звено за координация.

Насърчава се включването на учители, които до момента не са участвали в международен семинар по дейност eTwinning.

При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Работен език на семинара – английски.

Предвиждан период на командировката – 12 – 14 юни 2019г.

Формуляр за кандидатстване може да изтеглите от тук: PDW_APPLICATION-Vienna 2019.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 11.00 часа на 07.05.2019г., (вторник), само по електронен път, на адрес: etwinning@hrdc.bg