Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в eTwinning Семинар за професионално развитие, 15-17 ноември 2018 г., Мадрид, Испания

окт. 4, 2018

Националното звено за координация по дейност eTwinning – България

Обявява

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар за професионално развитие

на испански език

15-17 ноември 2018 година, Мадрид, Испания

Във връзка с предстоящия eTwinning семинар за професионално развитие на испански език, който ще се проведе в периода 15 – 17 ноември 2018 година в Мадрид, Испания,

Националното звено за координация по дейност eTwinning обявява конкурс за избор на участници.

Конкурсът е насочен към български учители, притежаващи малък или значителен опит в дейност eTwinning, които владеят испански език и желаят да установят контакти с други учители, също владеещи испански език. Участниците в семинара ще бъдат както от Испания, така и от други европейски страни.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Наличие на известен опит в дейност eTwinning;
  2. Кандидатът да преподава испански език или предмет на испански език;
  3. Кандидатът да владее работния език на семинара – испански език – на ниво минимум В2;
  4. Кандидатът да не е участвал през последните шест месеца, считано от началната дата на семинара, в международни събития по дейност eTwinning чрез финансиране от Българското национално звено за координация.

Предвид спецификата на предстоящото събитие, приоритет ще бъде даден на одобрените кандидатури на участници, които до момента не са участвали в международен семинар по дейността. В случай на недостатъчно кандидатури, ще бъде дадена възможност за участие в семинара на учители, които не отговарят на условие 2 – да преподават испански език или предмет на испански език – но които представят документ за владеене на езика.

При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Работен език на семинара – испански.

Предвиждан период на командировката – 15-17 ноември 2018г.

Формуляр за кандидатстване можете да намерите тук.

Програма на събитието – тук.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 10.00 часа на 8 октомври 2018г., (понеделник), само по електронен път, на адрес: etwinning@hrdc.bg