Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар 04 – 06 април 2019 година, Братислава, Словакия

мар. 17, 2019

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар за професионално развитие

 04 – 06 април 2019 година, Братислава, Словакия

Националното звено за координация по дейност eTwinning – България

Обявява

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар за професионално развитие

Във връзка с предстоящия eTwinning семинар за професионално развитие на тема „How to create a good collaborative eTwinning project“, който ще се проведе в периода 04 – 06 април 2019 година, в Братислава, Словакия

Националното звено за координация на България по дейност eTwinning обявява конкурс за избор на участници.

Конкурсът е насочен към български учители, които имат регистрация в преподават на ученици на възраст 10 – 16 години.

Работен език на семинара английски.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Наличие на базов eTwinning опит до момента на кандидатстването;
  2. Кандидатът да владее работния език на семинараанглийски език – на ниво минимум В1;
  3. Кандидатът да преподава на ученици на възраст 10 – 16 години;
  4. Кандидатът да не е участвал през последната една година в международни събития по дейност eTwinning чрез финансиране от Българското национално звено за координация.

При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Убедителност на мотивировката, представена в кандидатурата.

Предвиждан период на командировката – 04 – 06 април 2019г.

Формуляр за кандидатстване може да изтеглите от тук BRATISLAVA_PDW_APPLICATION

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 13.00 часа на 20 април 2019г., (сряда), само по електронен път, на адрес: etwinning@hrdc.bg