Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар в гр. Бордо, Франция, 13 – 15 октомври 2023г.

сеп. 19, 2023

Националното звено за координация по дейност eTwinning, България

обявява

Конкурс за избор на участници в международен eTwinning франкофонски семинар за учители в сферата на средното образование и професионално образование и обучение, 13-15 октомври 2023 г., гр. Бордо, Франция 

Във връзка с организирания от Националното звено за координация по дейност eTwinning, Франция, семинар за учители в сферата на средното образование и професионалното образование и обучение, който ще се проведе в периода 13-15 октомври 2023 г., гр. Бордо, Франция, Националното звено за координация по дейност eTwinning, България, обявява конкурс за избор на участници. Целта на семинара е участниците, учители от средното образование и професионално образование и обучение, да създават eTwinning проекти, на френски език, като фокусът е насочен към иновациите в образованието и използването на ИКТ. По време на семинара ще бъдат създавани нови eTwinning проекти, ще бъде предоставена възможности за намиране на партньори за eTwinning проекти, ще се проведат дискусии по темата.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Кандидатът да бъде eTwinning учител в гимназиална училищна степен;
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – френски език – предпочитано ниво минимум В2;
  3. Кандидатът да е изразил в мотивировката си конкретна готовност за споделяне с екипа на eTwinning, България, на наученото по време на семинара;
  4. Кандидатът да не е пътувал в последните 6 месеца с финансиране, предоставено от дейност eTwinning.

Очакваме в графата „Subject“ на електронното писмо, с което изпращате своята кандидатура, да е изписано „eTwinning франкофонски семинар 13-15 октомври 2023 г., Бордо, Франция“.

При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Програма на семинара – Programme_MS_FR_Bordeaux_Oct2023.

Документи за кандидатстване – PDW_APPLICATION- France 2023.

Работен език на семинара – френски език.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 12.00ч. на 21.09.2023г., четвъртък, само по електронен път, на адрес: mranovska@hrdc.bg.