Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар в Братислава, Словакия, 10 – 12 ноември 2022

авг. 15, 2022

Националното звено за координация по дейност eTwinning, България

обявява

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар на тема: Getting the skills for virtual collaboration in kindergarden”, който ще се проведе в периода 10 – 12 ноември 2022 година

в Братислава, Словакия

           Във връзка с организирания от Националното звено за координация по дейност eTwinning, Словакия, eTwinning семинар за учители, който ще се проведе в периода 10 – 12.11.2022г. в гр. Братислава, Словакия, Националното звено за координация по дейност eTwinning, България, обявява конкурс за избор на участници.

            Събитието е насочено към учители от детски градини в цяла Европа. Целта на семинара е участниците да се запознаят, да общуват, да споделят идеи и добри практики, както и да стартират реален съвместен eTwinning проект с други детски градини в Европа.

            Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Кандидатът да е учител в детска градина, на деца на възраст до 7 години;
  2. Кандидатът да е регистриран в eTwinning платформата;
  3. Кандидатът да има опит в изготвяне и участие в eTwinning;
  4. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – предпочитано ниво минимум В2;
  5. Кандидатът да е изразил в мотивировката си конкретна готовност за споделяне с екипа на eTwinning, България, на наученото по време на семинара;
  6. Кандидатът да не е пътувал в друга eTwinning страна в последните 12 месеца с финансиране, предоставено от дейност eTwinning.

Очакваме в графата „Subject“ на електронното писмо, с което изпращате своята кандидатура, да е изписано еTwinning семинар за учители в Братислава, Словакия. При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Работен език на семинара – английски език.

Документи за кандидатстване – PDW_APPLICATION-Slovakia 2022.

Предварителна програма на семинара – DRAFT Program_Bratislava_ECEC_nov2022.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 10.00ч. на 29.08.2022г., понеделник, само по електронен път, на адрес: jmihaylova@hrdc.bg

Екип eTwinning България