Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар в Будапеща, Унгария, 20 – 22 април 2020г.

ян. 22, 2020

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар за професионално развитие на тема:

„Professional Development Workshop VET Schools Participating in eTwinning”

22 – 24 април 2020 година, Будапеща, Унгария

Националното звено за координация по дейност eTwinning – България

обявява

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар за професионално развитие

22 – 24 април 2020 година, Будапеща, Унгария

Във връзка с предстоящия eTwinning семинар за професионално развитие, който ще се проведе в периода  22 – 24 април 2020 година в Будапеща, Унгария,

Националното звено за координация по дейност eTwinning обявява конкурс за избор на участници.

Конкурсът е насочен към български учители, които преподават в професионални гимназии, като темата на семинара акцентира върху възможностите, които eTwinning предоставя на преподавателите в сферата на професионалното образование.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Наличие на персонална регистрация в eTwinning портала;
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – на ниво минимум В1 (да се представи сертификат);
  3. Кандидатът да не е кандидатствал за друг семинар, обявен за същия месец на календарната година;
  4. Кандидатът да преподава в професионална гимназия;
  5. Кандидатът да не е участвал през последните дванадесет месеца в международни събития по дейност eTwinning чрез финансиране от Българското национално звено за координация.

Очакваме в графата Subject на писмото, с което изпращате своята кандидатура, да е изписано: eTwinning семинар за професионално развитие 22 – 24 април 2020, Будапеща, Унгария.

При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Работен език на семинара – английски.

Предвиждан период на командировката – 22 – 24 април 2020г.

Формуляр за кандидатстване може да изтеглите от тук: PDW_APPLICATION-Budapest 2020

Примерна програма на събитието може да изтеглите тук: PDW_draft

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 12.00ч на 10.02.2020г., понеделник, само по електронен път, на адреси: etwinning@hrdc.bg