Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар в Дурес, Албания

юли 25, 2022

Националното звено за координация по дейност eTwinning, България

обявява

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар,

който ще се проведе в периода 26 – 28 септември 2022 година

в Дурес, Албания

Във връзка с организирания от Националното звено за координация по дейност eTwinning, Албания, eTwinning семинар за учители от малки населени места, който ще се проведе в периода 26 – 28.09.2022г. в Дурес, Албания, Националното звено за координация по дейност eTwinning, България, обявява конкурс за избор на участници.

Събитието е насочено към Средиземноморските страни и техните съседи, както и предимно към учители с по-малък стаж, начинаещи или с малко опит в eTwinning платформата, от малки населени места. Целта на семинара е участниците да се запознаят с: инструментите на новата Платформа – European School Education Platform, практически насоки и функционалностите на TwinSpace в Платформата, примери за успешни и иновативни еТwinning проекти и откриване на партньори за бъдещи еТwinning проекти.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Кандидатът да е преподавател от малко населено място, начинаещ или с по-малко опит в дейност eTwinning;
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – предпочитано ниво минимум В2;
  3. Кандидатът да е изразил в мотивировката си конкретна готовност за споделяне с екипа на eTwinning, България, на наученото по време на семинара;
  4. Кандидатът да не е пътувал в друга eTwinning страна в последните 12 месеца с финансиране, предоставено от дейност eTwinning.

Предимство ще бъде дадено на преподаватели с по-малък учителски стаж.

Очакваме в графата „Subject“ на електронното писмо, с което изпращате своята кандидатура, да е изписано еTwinning семинар за учители Дурес, Албания. При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Работен език на семинара – английски език.

Документи за кандидатстване – PDW_APPLICATION-Аlbania 2022.

Предварителна програма на семинара – agenda September 2022.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 10.00ч. на 29.07.2022г., петък, само по електронен път, на адрес: tdimitrova@hrdc.bg

Екип eTwinning България