Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар в гр. Патра, Гърция, 10-12 май 2024г.

мар. 15, 2024

Конкурс за избор на участници за eTwinning семинар

на тема: „Applications, tools and perspectives of ΑΙ in education”,

насочен към учители в средното образование, начинаещи/средно ниво в дейност eTwinning,

1012 май 2024г., в гр. Патра, Гърция  

            Във връзка с организирания от Националното звено за координация по дейност eTwinning, Гърция, eTwinning семинар, насочен към учители в средното образование, начинаещи/средно ниво в дейност eTwinning, на тема: „Applications, tools and perspectives of ΑΙ in education”, който ще се проведе в периода 10-12 май 2024г., в гр. Патра, Гърция, Националното звено за координация по дейност eTwinning, България, обявява конкурс за избор на участници.

            Събитието е насочено към учители в средното образование, начинаещи/средно ниво в дейност eTwinning. Целта на семинара е да помогне на участниците да подготвят европейски eTwinning проекти по темата за изкуствения интелект и/или да вградят приложения, инструменти и AI услуги в eTwinning проекти; да съдейства на учителите да разберат и да използват силата на изкуствения интелект, за да подобрят практиките за внедряване на своите учебни програми и да въведат технологии за изкуствен интелект в тях. Семинарът ще обхваща широк спектър от теми, включително как да се интегрират AI инструменти и технологии в класната стая.

             Ще бъдат разгледани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Кандидатът да бъде учител в средното образование, чийто профил в ESEP платформата е валидиран.
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – предпочитано ниво минимум В2;
  3. Кандидатът да е изразил в мотивировката си конкретна готовност за споделяне с екипа на eTwinning България на наученото по време на контактния семинар;
  4. Кандидатът да не е пътувал в последните 12 месеца с финансиране, предоставено от дейност eTwinning.

           Очакваме в графата „Subject“ на електронното писмо, с което изпращате своята кандидатура, да е изписано eTwinning семинар 10-12 май 2024г., гр. Патра, Гърция.

          При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

           Документи за участие в конкурса – свалете и запазете файлаPDW_APPLICATION_Patra

           Предварителна програма AI_Agenda__Multilateral_Seminar_site2

           Работен език на семинара – английски език.

           Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 15.00ч. на 01.04.2024г., понеделник, само по електронен път, на адрес  tdimitrova@hrdc.bg