Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар в Лион, Франция

апр. 11, 2022

Националното звено за координация по дейност eTwinning, България

обявява

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар за начални учители  

3 – 5 юни 2022 година, в Лион, Франция

Във връзка с организирания от Националното звено за координация по дейност eTwinning, Франция, eTwinning семинар за начални учители, който ще се проведе в периода 03.06 – 05.06.2022г. в гр. Лион, Франция, Националното звено за координация по дейност eTwinning, България, обявява конкурс за избор на участници.

Събитието е насочено към учители, начинаещи в дейност eTwinning, които преподават на ученици на възраст 7 – 11 години. Целта на семинара е участниците да се запознаят с инструментите на eTwinning, с примери за успешни и иновативни еТwinning проекти и да открият партньори за бъдещи еТwinning проекти.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Кандидатът да преподава на ученици на възраст 7 – 11 години;
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – предпочитано ниво минимум В2;
  3. Кандидатът да е изразил в мотивировката си конкретна готовност за споделяне с общността на eTwinning, България, на наученото по време на семинара;
  4. Кандидатът да не е пътувал през последните 12 месеца с финансиране, предоставено от дейност eTwinning.

Приоритет ще бъде даден на кандидати, владеещи френски език – на ниво минимум А2.

Очакваме в графата „Subject“ на електронното писмо, с което изпращате своята кандидатура, да е изписано еTwinning семинар Лион, Франция. При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Работен език на семинара – английски език.

Програмата на събитието: Draft_multilateral_seminar_Lyon_june22

Формуляр за кандидатстване: PDW_APPLICATION-Frantsia 2022

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 14.00ч. на 26.04.2022г., вторник, само по електронен път, на адрес: vyakova@hrdc.bg