Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар в Малта, 28-30 април 2022

мар. 8, 2022

Националното звено за координация по дейност eTwinning, България

обявява

Конкурс за избор на участници в семинар на тема

 „Diverse & Creative Learning Environments

 28-30 април 2022 година

Във връзка с организирания от Националното звено за координация по дейност eTwinning, Малта, eTwinning семинар за професионално развитие на тема  „DIVERSE & CREATIVE LEARNING ENVIRONMENTS“, който ще се проведе в периода 28-30 април 2022г. в Малта, Националното звено за координация по дейност eTwinning, България, обявява конкурс за избор на участници.

Фокусът на събитието е насочен към разнообразни и творчески среди за преподаване,  в които ще има семинари за разнообразните и творчески среди, къде /как може да се случи преподаването. Конкурсът е насочен към педагози: в сферата на основно/средно образование, начинаещи и средно напреднали участници в eTwinning дейността.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – предпочитано ниво минимум В1;
  2. Кандидатът да е изразил в мотивировката си конкретна готовност за споделяне с екипа на eTwinning България на наученото по време на семинара;
  3. Кандидатът да е преподавател в сферата на основно/средно образование, начинаещи и средно напреднали участници в eTwinning дейността.

Очакваме в графата „Subject“ на електронното писмо, с което изпращате своята кандидатура, да е изписано семинар на тема „DIVERSE & CREATIVE LEARNING ENVIRONMENTS“. При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Работен език на семинара – английски език.

Формуляр за кандидатстване – тук: PDW_APPLICATION-Мalta 2022

Програма на семинара – тук: Agenda_eTwinning Seminar Malta 2022

ВАЖНО! Моля да имате предвид, че е необходимо да притежавате валиден Цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 14.00ч. на 14.03.2022г., понеделник, само по електронен път, на адрес: mranovska@hrdc.bg