Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар в Рига, Латвия

май 2, 2019

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар за професионално развитие

05 – 08 юни 2019 година, Рига, Латвия

Националното звено за координация по дейност eTwinning – България

обявява

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар за професионално развитие

на тема  Outdoor methods for various cross curricular subjects

05 – 08 юни 2019 година, Рига, Латвия

Във връзка с предстоящия eTwinning семинар за професионално развитие на тема Outdoor methods for various cross curricular subjects, който ще се проведе в периода  05 – 08 юни 2019 година в Рига, Латвия,

Националното звено за координация по дейност eTwinning обявява конкурс за избор на участници.

Конкурсът е насочен към български учители, притежаващи известен опит в дейност eTwinning, които работят с ученици на възраст 12 – 18 години и се интересуват се иновативни методи на преподаване, както и от учебни дейности на открито, които могат да обхванат предмети от целия цикъл на обучение.  

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Наличие на известен опит в дейност eTwinning – поне един eTwinning проект;
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – на ниво минимум В1;
  3. Кандидатът да преподава на ученици на възраст 12 – 18 години;
  4. Кандидатът да не е участвал през последните дванадесет месеца в международни събития по дейност eTwinning чрез финансиране от Българското национално звено за координация.

Насърчава се включването на учители, които до момента не са участвали в международен семинар по дейност eTwinning.

При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Работен език на семинара – английски.

Предвиждан период на командировката – 05 – 08 юни 2019г.

Формуляр за кандидатстване може да изтеглите от тук: PDW_APPLICATION_Riga 2019.

Програма на семинара – Draft_agenda_int_sem_outdoor.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 12.00ч на 07.05.2019г., вторник, само по електронен път, на адрес: etwinning@hrdc.bg