Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар във Франция

ян. 20, 2023

Националното звено за координация по дейност eTwinning, България

обявява

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар за учители в предучилищна степен,

който ще се проведе в периода 17 – 19 март 2023 година

в гр. Марсилия, Франция

 

Във връзка с организирания от Националното звено за координация по дейност eTwinning, Франция, eTwinning семинар за учители в предучилищна степен на тема „Early Childhood Education and Care“, който ще се проведе в периода 17.03 – 19.03.2023г. в гр. Марсилия, Франция, Националното звено за координация по дейност eTwinning, България, обявява конкурс за избор на участници.

Събитието е насочено към учители в предучилищна степен. Целта на семинара е участниците да се запознаят с: дейност eTwinning; новата платформа European School Education Platform /ESEP/ и инструментите за работа с нея; с примери за успешни и иновативни еTwinning проекти. Участниците ще планират дейности за работа с деца, ще създават съвместни проекти и ще търсят нови партньори.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Кандидатът да бъде педагог в предучилищна образователна степен;
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – предпочитано ниво минимум В2;
  3. Кандидатът да е изразил в мотивировката си конкретна готовност за споделяне с екипа на eTwinning, България, на наученото по време на семинара;
  4. Кандидатът да не е пътувал в последните 12 месеца с финансиране, предоставено от дейност eTwinning.

Приоритет ще бъде даден на кандидати, владеещи френски език – на ниво минимум А2.

Очакваме в графата „Subject“ на електронното писмо, с което изпращате своята кандидатура, да е изписано еTwinning семинар за учители в предучилищна степен в Марсилия, Франция. При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Работен език на семинара – английски език.

Предварителна програма – Program_multilateral_seminar_Marseille_March23_DRAFT

Документи за кандидатстване – PDW_APPLICATION form-Marseille 2023

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 10.00ч. на 06.02.2023г., понеделник, само по електронен път, на адрес: tdimitrova@hrdc.bg и mtzvetanova@hrdc.bg