Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в Годишната онлайн eTwinning конференция 2020

сеп. 10, 2020

       Националното звено за координация по дейност eTwinning – България

Обявява

Конкурс за избор на участници в Годишната онлайн

eTwinning Конференция 2020 на тема

„CLASSROOMS IN ACTION:

ADDRESSING CLIMATE CHANGE WITH еTwinning“

  22 – 24 октомври 2020

за учители, участници в дейност eTwinning

Конференцията ще се проведе в периода 22 – 24 октомври 2020, поради специфичните през тази година здравни условия – за първи път онлайн. По време на събитието ще бъдат виртуално наградени, както и представени, проектите, победители в Годишния европейски eTwinning конкурс. Между наградените ще можем да видим и проекта, стартиран и осъществен от български учители, съвместно с учители от Чехия и Италия – eTwinning проекта „Wonderland“ – победител във възрастова категория 7 – 11 години.

Според изискването на Централното звено за координация на дейност eTwinning, конкурсът е насочен предимно към учители, които до момента не са участвали в годишна eTwinning конференция. 

Предвид спецификата на предстоящото събитие, до участие ще бъдат допуснати кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Получен Национален или Европейски знак за качество за успешен eTwinning проект;
  2. През последните две години кандидатът да не е участвал в годишна eTwinning конференция;
  3. Кандидатът да владее английски език на ниво минимум В1;
  1. Кандидатът да представи висока мотивация за участие в конференцията и за разпространение на резултатите.

При оценка на подадените кандидатури ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Принос през последните две години за развитието на дейността на национално ниво.

В случай, че не бъдат подадени достатъчно кандидатури, ще бъдат поканени участници в дейността, показали високи eTwinning резултати и отговарящи на останалите изисквания в конкурса.

Работен език на конференцията – английски

Формуляр за кандидатстване – тук: PDW_APPLICATION-Annual Conference 2020

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 09:00 часа на 17 септември 2020г., четвъртък, само по електронен път, на адрес: etwinning@hrdc.bg

На всички кандидати желаем успех!