Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в онлайн eTwinning семинар на тема „Глобални цели за устойчиво развитие“

авг. 27, 2020

Националното звено за координация по дейност eTwinning, България

обявява

Конкурс за избор на участници в онлайн семинар на тема „Глобални цели за устойчиво развитие“ – 15 – 16 октомври 2020 година

Във връзка с организирания от Националното звено за координация на дейност eTwinning, Швеция, онлайн eTwinning семинар на тема „Глобални цели за устойчиво развитие“, който ще се проведе в периода 15-16.10.2020г., Националното звено за координация по дейност eTwinning, България, обявява конкурс за избор на участници.

            Конкурсът е насочен към български учители, притежаващи основни познания за дейност eTwinning и преподаващи в гимназиална училищна степен.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Наличие на активна в момента персонална регистрация в eTwinning платформата;
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – на ниво минимум В1;
  3. Кандидатът да не е кандидатствал за друг семинар, обявен за същия месец на календарната година.

Очакваме в графата „Subject“ на писмото, с което изпращате своята кандидатура, да е изписано онлайн семинар на тема „Глобални цели за устойчиво развитие“. При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Работен език на семинара – английски език.

Формуляр зя кандидатстване – PDW_APPLICATION-Global goals 2020

ПрограматаDraftAgenda_ONLINE_The Global Goals in eTwinning Projects_15-16October2020

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 13.00ч на 03.09.2020г., четвъртък, само по електронен път, на адрес: etwinning@hrdc.bg