Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар на немски език в гр. Брюж, Белгия – 21 – 23 март 2024г.

ян. 23, 2024

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар за учители  в средни училища на тема „Democratic Participation in eTwinning”,  който ще се проведе в периода 21-23 март 2024 година в гр. Брюж, Белгия

Във връзка с организиран от Националното звено за координация по дейност eTwinning, Белгия, eTwinning семинар за учители в средни училища, който ще се проведе в периода 21-23 март 2024г.. в гр. Брюж, Белгия, Националното звено за координация по дейност eTwinning, България, обявява конкурс за избор на участници.

Събитието е насочено към преподаватели в системата на  средното образование, начинаещи и напреднали  по дейност eTwinning, преподаващи немски език, както и преподаватели по различни предмети, владеещи немски език.

Целта на семинара е участниците да се запознаят с основите на дейност eTwinning, да се запознаят и свържат с учители от съседни държави; да получат полезни съвети при създаване на eTwinning проекти.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Кандидатът да бъде учител в средно училище, а неговият профил в ESEP платформата да е валидиран.
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – немски език – предпочитано ниво минимум В2;
  3. Кандидатът да е изразил в мотивировката си конкретна готовност за споделяне с екипа на eTwinning, България, на наученото по време на семинара;
  4. Кандидатът да не е пътувал в последните 12 месеца с финансиране, предоставено от дейност eTwinning.

Очакваме в графата „Subject“ на електронното писмо, с което изпращате своята кандидатура, да е изписано еTwinning семинар 2024 в Брюж, Белгия. При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Документи за участие в конкурса – PDW_APPLICATION-Bryuzh

Програма на семинара – AGENDA seminar Bruges 21-23 March

Работен език на семинара – немски език

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 12.00ч. на 02.02.2024г., петък, само по електронен път, на адрес: vyakova@hrdc.bg .