Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на учители от Професионални гимназии за участие в eTwinning семинар във Варшава, 04-07 юли 2019

юни 3, 2019

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар за професионално развитие – PDW

04 – 07 юли 2019 година, във Варшава, Полша

Националното звено за координация по дейност eTwinning – България

обявява

Конкурс за избор на участници в eTwinning контактен семинар

на тема  “Предприемачество с eTwinning

04 – 07 юли 2019 година, Варшава, Полша

Във връзка с предстоящия eTwinning PDW семинар на тема  “Предприемачество с eTwinning, който ще се проведе в периода  04 – 07 юли 2019 година във Варшава, Полша,

Националното звено за координация по дейност eTwinning обявява конкурс за избор на участници.

Конкурсът е насочен към български учители, преподаващи в Професионални гимназии, без изискване за конкретен предмет, по който преподават, но с интерес към иновативните методи и към развиване на важни умения като инициативност, решаване на проблеми, работа в екип, творчество, иновации, поемане на риск, способност за планиране и управление на проекти с цел постигане на подтавени цели.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Наличие на персонална регистрация в eTwinning портала;
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – на ниво минимум В1;
  3. Кандидатът да преподава в професионална гимназия;
  4. Кандидатът да не е участвал през последните дванадесет месеца в международни събития по дейност eTwinning чрез финансиране от Българското национално eTwinning звено за координация.

Насърчава се включването на учители, които до момента не са участвали в международен семинар по дейност eTwinning.

При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Работен език на семинара – английски.

Предвиждан период на командировката – 04 – 07 юли 2019г.

Формуляр за кандидатстване може да изтеглите от PDW_APPLICATION_varshava 2019

Програма на семинара – тук  AGENDA_CS_Warszawa_2019

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 12.00ч на 07.06.2019г., петък, само по електронен път, на адрес: etwinning@hrdc.bg