Обратно към ЦРЧР

Конкурс за участие в eTwinning семинар в Белград, Сърбия, 28-30 ноември 2019

окт. 1, 2019

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар за професионално развитие

28 – 30 ноември 2019 година, Белград, Сърбия

Националното звено за координация по дейност eTwinning – България

обявява

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар за професионално развитие

на тема  Language teaching and learning through eTwinning“.

28 – 30 ноември 2019 година, Белград, Сърбия

 

Във връзка с предстоящия eTwinning семинар за професионално развитие на тема Language teaching and learning through eTwinning“, който ще се проведе в периода  28 – 30 ноември 2019 година в Белград, Сърбия,

Националното звено за координация по дейност eTwinning обявява конкурс за избор на участници.

Конкурсът е насочен към български учители, притежаващи известен опит в дейност eTwinning, които работят с ученици на възраст 7 – 15 години и са начинаещи по Програма „Еразъм+“ (КД1 и КД2).

Семинарът е насочен към сътрудничеството на eTwinning с Програма „Еразъм+“.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Наличие на опит в дейност eTwinning – поне един eTwinning проект;
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – на ниво минимум В2;
  3. Кандидатът да преподава на ученици на възраст 7 – 15 години;
  4. Кандидатът да не е участвал през последните дванадесет месеца в международни събития по дейност eTwinning чрез финансиране от Българското национално звено за координация.

Насърчава се включването на учители, които до момента не са участвали в международен семинар по дейност eTwinning.

При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Работен език на семинара – английски.

Предвиждан период на командировката – 28 – 30 ноември 2019г.

Формуляр за кандидатстване може да изтеглите от тук: PDW_APPLICATION_Belgrade 2019

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 10.00ч на 07.10.2019г., понеделник, само по електронен път, на адрес: etwinning@hrdc.bg