Обратно към ЦРЧР

Конкурс за участие в Годишната онлайн eTwinning конференция 2021

авг. 25, 2021

Националното звено за координация по дейност eTwinning – България

Обявява

Конкурс за избор на участници в Годишната онлайн

eTwinning Конференция 2021,  28 – 30 октомври 2021

за учители, участници в дейност eTwinning

Във връзка с предстоящата в периода 28 – 30 октомври 2021 година Годишна онлайн eTwinning Конференция, Националното звено за координация по дейност eTwinning обявява

Конкурс за избор на участници

Според изискванията на Централното звено за координация на дейност eTwinning в Европа, конкурсът е насочен предимно към учители, които до момента не са участвали в големи международни eTwinning събития.

Предвид спецификата на Конференцията, до участие ще бъдат допуснати кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Получен през 2020 година Национален или Европейски знак за качество за успешен eTwinning проект;
  2. До момента кандидатът да не е участвал в Годишна eTwinning конференция или да е участвал преди повече от пет години;
  3. Кандидатът да владее английски език на ниво минимум В1;
  4. Кандидатът да представи висока мотивация за участие в конференцията и за разпространение на резултатите.

При оценка на подадените кандидатури ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Принос за развитието на дейността на национално ниво.

В случай, че не бъдат получени достатъчно на брой кандидатури, отговарящи на всички посочени условия, ще бъдат поканени участници в дейността, показали високи eTwinning резултати и отговарящи на останалите изисквания на Конкурса.

Работен език на Конференцията – английски.

Формуляр за кандидатстване – тук: APPLICATION-Annual-Conference-2021APPLICATION-Annual-Conference-2021

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 09:00 часа на 31 август 2021г., вторник, само по електронен път, на адрес: etwinning@hrdc.bg