Обратно към ЦРЧР

Learning event 2019 на тема eTwinning in English Language Teaching

мар. 22, 2019

Български eTwinning посланици проведоха обучително онлайн събитие

 Learning event на тема

eTwinning in English Language Teaching

В периода от 4 до 14 март 2019 г. се състоя второто онлайн обучително събитие на английски език в платформата eTwinning, проведено от българските eTwinning посланици Цветелена Таралова и Ирена Райкова. В обучителното събитие се включиха 200 преподаватели по английски език от страните участнички в дейност eTwinning: Азербайджан, България, Босна и Херцеговина, Хърватия, Чехия, Дания, Германия, Унгария, Италия, Полша, Румъния, Молдова, Испания, Португалия, Сърбия, Словения, Македония, Турция и Великобритания.

TEMA: eTwinning in ELT (English Language Teaching)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: От 4 до 14 март 2019 г.

КУРСЪТ е безплатен и успешно завършилите получават сертификат

БРОЙ ЧАСОВЕ: 15

ОРГАНИЗИРАН ОТ: Централното звено за координация по дейност eTwinning в Брюксел, български eTwinning посланици и Националното звено за координация на eTwinning в България.

ЦЕЛ: представяне на съвременни ефективни форми и методи на работа в обучението по английски език и споделяне на ресурси и добри практики от eTwinning и „Еразъм+“ проекти

Участниците придобиха знания и умения в следните области:

  • иновативни методи на обучение в съвременната класна стая;
  • създаване на интерактивно учебно съдържание, приложимо в учебните часове;
  • умения за повишаване на езиковите компетентности на учениците с помощта на Web 2.0 инструменти;
  • повишаване на комуникацията и сътрудничеството в eTwinning и „Еразъм+“ проектите.

За да получат сертификат, участниците изготвиха план на урок, в който приложиха наученото по време на събитието.