Обратно към ЦРЧР

Международен Славянски eTwinning семинар „Outdoor activities in the eTwinning project”

май 31, 2019

Уважаеми колеги,

В периода 16-18 май 2019 година, Националното звено за координация па eTwinning България бе домакин на Международен Славянски eTwinning семинар на тема: „Outdoor activities in the eTwinning project ”. Събитието бе  насочено към учители, които нямат голям опит. Темата на семинара бе насочена към възможностите, които дейност eTwinning предоставя за учене извън класната стая. Представени бяха добри практики и темата за електронната сигурност.

В семинара взеха участие учители от Чехия, Полша, Словения, Словакия, Сърбия, представители на Национални звена за координация, български учители и българските eTwinning посланици.