Обратно към ЦРЧР

Междусекторна среща „Our Green Planet“ – добри практики „Еразъм+“ и eTwinning

мар. 8, 2022

Уважаеми колеги,

В периода 18 – 20 март 2022г. ЦРЧР ще проведе Междусекторна онлайн среща на тема „Our Green Planet“ – добри практики „Еразъм+“ и eTwinning

Климатичните промени и необходимостта от навременни мерки са сред най-актуалните проблеми, с които се сблъскват не само страните членки на Европейския съюз, но и цялото човечество. Възпитаването на отговорност и осведоменост за проблемите на околната среда е, до голяма степен, в ръцете на учителите, преподавателите, педагогическите съветници, обучителите. Проектите по Програма “Еразъм+” и партньорствата в eTwinning платформата притежават множество примери за успешни екологични практики, както и за добър опит при внедряване на екологичното обучение във всички образователни етапи и във всички сфери на живота.

Срещата е насочена към секторите „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“и ще представи опит и успешни “Еразъм+” и eТwinning практики, свързани с опазването на околната среда, климатичните промени и намаляването на въглеродния отпечатък.

Срещата ще бъде проведена онлайн, в MS Teams, в два модула с общо 4 сесии – 2 сесии на 18 март, петък, и 2 сесии на 20 март, неделя, 18.30 – 20.30ч.. Всички участници, включили се в поне 3 сесии, ще получат сертификати за участие с посочен брой академични часове.

Регистрация за участието си в събитието можете да направите тук:  https://forms.gle/UXWKLvDAuKN3PCYT9 .

Регистрации ще се приемат до 17 март 2022г. или до запълване на предвидените за събитието места.

Очакваме Ви!