Обратно към ЦРЧР

MOOC курс “Bridging Distance and In-School Learning – Blended Learning in Practice”

февр. 26, 2021

Искате ли да научите повече за начина на обучение, който наричаме Blended learning? В резултат на пандемията COVID-19 учителите от цял свят се изправиха пред необходимостта да прилагат нови начини на преподаване, съчетавайки дистанционното учене с учене в класната стая. Съответно комбинираното обучениеBlended learning –  добре обмислената комбинация от обучение от разстояние и в класната стая, чрез внимателен избор на различни инструменти и стратегии, става все по-често срещано в училище.

Ползите от този вид обучение отдавна са признати и надхвърлят непосредствените потребности, създадени от пандемията. Комбинираното обучение предоставя на учителите повече възможности за персонализиране на учебния процес. Методът Blended learning може да помогне на вашите ученици да повишат своята самостоятелност и своята мотивация. Комбинираното обучение може да бъде важна стъпка към основано на компетентност образование, при което обучаваният се намира в центъра на учебния процес.

MOOC курсът “Bridging Distance and In-School Learning – Blended Learning in Practice” ще ви представи тези предимства и ще ви помогне да проектирате и планирате комбинираното обучение като част от ежедневната си практика.

Запознайте се с инструментите и стратегиите за прилагане на обучението Blended learning в преподавателската си практика и подгответе своя собствена Работна програма. Курсът ще продължи 5 седмици – запишете се още сега: http://bit.ly/BlendedLearningMOOC