Обратно към ЦРЧР

Национални eTwinning отличия

дек. 14, 2018

На 12.12.2018г., Център за развитие на човешките ресурси в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и на Национално звено за координация по дейност eTwinning за България, проведе официална Церемония за връчване на националните eTwinning награди за 2018 година.

Г-н Петьо Кънев, Изпълнителен директор на ЦРЧР, връчи на наградените учители отличията в следните 10 категории:

Най-добър:

  • Първи eTwinning проект;
  • eTwinning проект, посветен на темата за 2018 – Културното наследство;
  • Национален eTwinning проект;
  • Международен eTwinning проект;
  • eTwinning проект за възраст 4 – 7;
  • eTwinning проект за възраст 8 – 11;
  • eTwinning проект за възраст 12 – 15;
  • eTwinning проект за възраст 16 – 19;
  • Краткосрочен еTwinning проект;
  • еТwinning проект на 2018 година.

Церемонията се проведе в град София като официално продължение на провежданите в предходните години Церемонии за връчване на Националните знаци за качество. От получените през настоящата година 252 кандидатури за Национален знак за качество по дейност eTwinning, 160 от проектите бяха удостоени с този знак.

26 проекта получиха високото отличие на годишните Национални eTwinning награди.