Обратно към ЦРЧР

Нова възможност

апр. 8, 2020

Уважаеми колеги,

Надяваме се, че всички Вие и Вашите семейства сте добре!

Европа и вече целият свят се намират в много труден момент, който засяга всички жители на планетата, държавите и техните икономики, всички сфери и сектори на живота и, неизбежно, и образованието.

Българските учители от самото начало реагираха с висока степен на професионализъм, отговорност, работоспосoбност и всеотдайност. И заслужено предизвикаха възхищението на цялото общество.

В този тежък момент всеки вид съдействие е необходим и важен и ние сме тук, за да Ви го дадем. На международно ниво eTwinning Европа с участието на всички Национални звена за координация подготвя дейности и промени, които съдействат на учителите. Ето някои от тях:
– Поредица от публикации, представящи добър опит и практически насоки;
– Провеждане на онлайн обучения и срещи;
– Трансформиране на редица дейности и провеждането им по нов начин.

Каним Ви да следите новините и съобщенията в eTwinning платформата, на уебстраницата на eTwinning България и във Facebook страницата на eTwinning България.

В този контекст Ви представяме една обновена възможност, която ще Ви бъде полезна. Припомняме Ви националните проекти – сега като начин за осигуряване на педагогическо взаимодействие по време на кризата. Преди броени дни в eTwinning платформата отново стана достъпно регистрирането на проекти между учители от едно и също училище (както беше възможно до скоро). Това ще Ви позволи да използвате TwinSpace на създадения проект и неговите инструменти за дистанционна работа с Вашите ученици. Ще Ви позволи да си сътрудничите със своите колеги от същата образователна степен във Вашето училище / детска градина. Така eTwinning ще бъде едно от средствата за запълване на реалната потребност от онлайн пространства и инструменти, с които учителите, учениците и техните семейства от целия континент продължават да учат в новото онлайн училище.

Каним Ви да пристъпите отново към тази чудесна възможност, като имате предвид и следните обстоятелства за новите Intraschool eTwinning проекти:

– Препоръчително е да стартират между учители от една и съща образователна степен или от един и същи клас – напр. 3-ти А и 3-ти Б клас;
– Лесно разпознаваеми са в eTwinning платформата – обозначени като Intraschool projects;
– Могат да останат само Intraschool (не могат да включват учители от други училища);
– Няма да кандидатстват за Национален знак за качество или за годишните eTwinning награди;
– Ще могат да стартират само по времето, докато трае настоящата обстановка, но ще продължат своята работа до края на предвидения от тях срок.

Ако имате въпроси, пишете ни.

Очакваме Ви! Бъдете здрави!

Екипът на eTwinning България