Обратно към ЦРЧР

Онлайн обучение: „ESEP – възможности за реализиране на проекти в рамките на Програма „Еразъм+“ и дейност eTwinning“, 23.11.2023

ное. 20, 2023

Уважаеми колеги,

На 23 ноември 2023 г. Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на Националното звено за координация по дейност еТwinning, ще проведе онлайн обучение на тема: „European School Education Platform – възможности за реализиране на проекти в рамките на Програма „Еразъм+“ и дейност eTwinning“. Семинарът е насочен към експерти от Регионалните управления на образованието и нови директори.

Акцент в обучението е представянето на възможностите за участие в ключовите дейности по Програма “Еразъм+”. Темата ще бъде представена от г-жа Милена Караангова, главен експерт в ЦРЧР и педагогически мениджър на еТwinning България.

Онлайн семинарът има 3 подцели. На първо място, да даде информация за мултифункционалността на European School Education Platform (ESEP) за неформално професионално развитие. На второ място, да представи eTwinning като актуална образователна стратегия и възможностите й за тясна интеграция с Програма ”Еразъм+“. На трето място, да посочи мястото на Регионалните управления на образованието, в качеството им на обединяващо звено в сектор „Училищно образование“, да насърчават и подкрепят педагогическите специалисти да развиват ключови компетентности в многоезични електронни платформи. Ще бъде споделен опит от обучение и квалификация в международен семинар в Хелзинки, 2023 г., както и възможности за интеграция между Еразъм+ и eTwinning.

По време на обучението ще бъдат представени:

  • Ключови дейности в Програма “Еразъм+”
  • Мултифункционалност на ESEP (образование и квалификация) 
  • еТwinning като неделима част от Програма „Еразъм+“
  • Платформата на ESEP (профил, форуми, мрежови дейности)
  • Виртуалните учебни платформи в подкрепа на обучението и ученето
  • Инструментите на платформата eTwinning
  • Знакът eTwinning училище
  • Ролята на директора в детската градина при управлението на проекти

Линк за регистрация, можете да намерите тук: https://forms.gle/4p9srsqmaH7DgQkFA

Програма на семинара: Програма

Участниците, присъствали на цялото обучение, ще получат сертификат.

Регистрацията ще бъде отворена до 18.00 ч  на 22.11.2023 г. 

Очакваме Ви!

Екипът на eTwinning България