Обратно към ЦРЧР

Онлайн обучение „Многоезичието в контекста на глобализацията и съвременните миграционни процеси“ – 7 декември 2023г.

дек. 3, 2023

Увважаеми колеги,

На 7 декември 2023 г. от 18.00 ч. ЦРЧР в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на Националното звено за координация по дейност еТwinning ще проведе онлайн обучение на тема „Многоезичието в контекста на глобализацията и съвременните миграционни процеси“. Семинарът е насочен към всички работещи в сферата на предучилищното и училищното образование – учители, психолози, логопеди, библиотекари, педагогически съветници.

Многобройните миграционни процеси през последните години, породени от икономически кризи и военни конфликти, както и глобализиращият се свят поставят чуждоезиковото обучение пред редица предизвикателства. Владеенето само на майчиния език днес е абсолютно недостатъчно. Многоезичието, изучаването на езици и езиковото многообразие са сред приоритетите на съвременното образование. Чрез своите политики Европейският Съюз подкрепя и развитието на т.н. многоезични класни стаи, в които се обучават деца на бежанци от различни страни.

Настоящото обучение ще се фокусира върху тези теми, както и върху различни европейски практики за насърчаване на многоезичието. Как максимално може да бъде използван  опитът по отношение на «феномена мултилингвизъм», кои са неговите теоретични аспекти, как Европейският съюз насърчава чрез свои инициативи мултилингвизма, как български преподаватели работят в многоезични класни стаи в различни страни и какво вдъхновение можем да получим от еТwinning проекти на същата тема – това също ще бъдат темите, които ще бъдат дискутирани по време на двата модула.

Oбучители ще бъдат еТwinning посланици д-р Ирена Райкова, доц.д-р Теодора Вълова и Светлана Върбанова. Събитието има за цел и повишаване на личната мотивация за себеусъвършенстване на българските учители.

Линк за регистрация можете да намерите тук: https://forms.gle/1cCrB3nkKokEjTyo6  

Програма на семинара: https://shorturl.at/aAJQ5

Ако линковете не се отварят, моля, копирайте ги и ги поставете в друг браузър.

Очакваме Ви!

Екип eTwinning България