Обратно към ЦРЧР

Онлайн обучение на тема: „Да спрем изменението на климата, да стартираме климат на промяна“ – 25.11.2023г.“

ное. 22, 2023

Уважаеми колеги,

На 25 ноември 2023 г. ЦРЧР, в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на Националното звено за координация по дейност еТwinning, ще проведе онлайн обучение на тема: „Да спрем изменението на климата, да стартираме климат на промяна“ Семинарът е насочен към всички работещи в сферата на предучилищното и училищното образование – учители, психолози, логопеди, библиотекари, педагогически съветници.

Климатичните промени са сред най-сериозните глобални проблеми, пред които сме изправени. Информираността на всеки член на обществото за причините, същността, проявленията и последствията от климатичните промени е отправна точка в процеса за намаляването на вредното въздействие на хората върху екологичното състояние на планетата ни. За да се справим с тези предизвикателства, са необходими усилията на правителствата, бизнеса и на всеки един от нас. Действията на ЕС и ООН имат общи цели за устойчиво бъдеще и обединяват усилията си за изграждане на по-сигурен и по-добър свят за всички. Програмата до 2030 г. и Парижкото споразумение относно изменението на климата представляват пътната карта към един по-добър свят и глобалната рамка за международното сътрудничество в областта на устойчивото развитие и неговото икономическо, социално, екологично и управленско измерение.

Кои са начините да включим учениците в движението за справянето с климатичните промени, как да ангажираме училищната общност за постигане на напредък по отношение на опазването на планетата, как проектната дейност в платформата еТwinning да бъде интегрирана в учебната програма с цел изграждане на проактивни навици у децата и учениците за екологичното съхраняване на планетата – това са ключови теми, които ще бъдат дискутирани по време на обучението. Събитието има за цел да представи както насоки и препоръки за действие, така и да даде вдъхновение на педагогическите специалисти в търсенето на още и нови решения в духа на целите на ООН за постигане на устойчиво развитие.

Линк за регистрация, можете да намерите тук: https://bit.ly/3ueQZLk

Програма на семинара:  ПРОГРАМА

Регистрацията ще бъде отворена до 24.11.2023 г.   

Начален час: 15:00 ч.

Платформа: TEAMS

Линкът за достъп до стаята ще бъде изпратен на електронната поща, посочена в регистрационния формуляр.

Участниците, присъствали на цялото обучение, ще получат сертификат.

Очакваме Ви!

Екипът на eTwinning България