Обратно към ЦРЧР

Онлайн обучение на тема „Изграждане на училищна STEM среда“ – 26 – 27.11.2023

ное. 22, 2023

 Уважаеми колеги,

На 26 и 27 ноември 2023 г., в две сесии (18:30-20:30 ч.), ЦРЧР, в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на Националното звено за координация по дейност еТwinning, ще проведе онлайн обучение за преподаватели в сферата на училищното образование – начинаещи и напреднали в дейност eTwinning – с тема „Създаване на училищна STEM/STEAM среда“. Семинарът е насочен към всички работещи в сферата на предучилищното и училищното образование.

Изграждането на STEM/STEAM среда на училищно ниво и характеристиките на STEM/STEAM преподаването са основни акценти за съвременното европейско образование, които осигуряват връзка между училището и науката, както и практически подход при усвояването от обучаемите на знания и умения, свързани със заобикалящия ни свят.                         

В предстоящото обучение екипът eTwinning посланици Елена Лазарова, инж. Антоанета Сендова, Цветанка Тодорова и Калина Николова имат за цел да вдъхновят участниците за активна работа по eTwinning проекти със STEM/STEAM насоченост и да ги подпомогнат с практически насоки за прилагане на STEM/STEAM подходи в образователния процес. По време на събитието ще се дискутира как проектната дейност в платформата еТwinning да бъде интегрирана в учебната програма с цел изграждане на проактивни навици у децата и учениците за работа с природни науки и технологии.

Работните сесии на обучението ще се проведат в платформата Microsoft Teams и ще имат както лекционна, така и практическа насоченост. Те ще покрият теми като: Как да стана STEM учител, Възможна мисия ли са STEM дейностите в начален етап, Практическо обучение на STEM специалности, Планиране на STEAM проекти и множество примери за конкретни практики и тематични дейности (напр. Използване на сателитни снимки и Наблюдение на звездното небе). Обучението ще акцентира и върху  възможностите за квалификация и сътрудничество в ESEP.

Експертният екип създава споделен Google файл, където участниците могат да запишат евентуални въпроси след запознаването с програмата на обучението като поставените теми ще бъдат дискутирани в рамките на сесиите.

Линкът за предварителна регистрация можете да намерите тук.

Програма на семинара: Програма

Участниците, присъствали на цялото обучение, ще получат сертификат.

Регистрацията ще бъде отворена до 14.00ч на 25.11.2023 г.

Очакваме Ви!