Обратно към ЦРЧР

Онлайн семинар на тема „Нови образователни пространства“, 12 декември 2023г.

дек. 7, 2023

Уважаеми колеги,

На 12 декември 2023 г. от 18.00 часа  ЦРЧР, в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на Националното звено за координация по дейност еТwinning, ще проведе онлайн семинар на тема „Нови образователни пространства“. Обучението е насочено към всички, работещи в сферата на предучилищното и училищното образование – учители, психолози, логопеди, библиотекари, педагогически съветници.

По време на обучението ще бъде представено понятието Нов европейски Баухаус, което постави началото на множество дискусии в преподавателските среди по въпроса Как да бъдат трансформирани учебните пространства така, че да бъдат насърчавани здравословният начин на живот и творческото начало у учениците. Какво стои зад Европейския Баухаус в исторически и съвременен аспект, как българските учители умело „разчупват“ образователните пространства, как преподаватели и ученици преструктурират учебната среда, използвайки иновативни методи – това ще бъдат темите на обучението, което ще се проведе в 2 сесии.

В последния модул, в интерактивна сесия в рамките на работно ателие, участниците ще имат възможност да „реорганизират“ учебното пространство с помощта на нейрографиката, водени от еТwinning посланик д-р Ирена Райкова. Работното ателие ще бъде предшествано от презентация за психологическите измерения на учебното пространство и неговия микроклимат, насърчаващи творчеството. Ще бъде разгледана и техника, целяща преодоляване на отрицателните емоции и възвръщане в състояние на баланс при децата и възрастните. Обучители ще бъдат също eTwinning посланиците Светлана Върбанова и Гергана Георгиева.

Линк за регистрация: https://shorturl.at/lLNS5

Програма  на семинара: https://shorturl.at/wGPVY

Линк за влизане в събитието ще получите на 12 декември 2023г. сутринта.

Ако линковете не се отварят, моля, копирайте ги и ги поставете в браузъра.

Очакваме Ви!

Екипът на eTwinning България