Обратно към ЦРЧР

Съвременни възможности за развитие чрез eTwinning за учители от професионални гимназии

мар. 10, 2021

На 18 и 19 март 2021 година Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“, Национално звено за координация по дейност eTwinning, Национален Европас център, Национален Еврогайдънс център и Национален Евродеск център, ще проведат Обучителен курс за учители от професионални гимназии: „Съвременни възможности за развитие чрез eTwinning за учители от професионални гимназии“.

Обучителният курс ще се проведе онлайн с вечерни сесии от 18.00 часа. Той е с практическа насоченост и ще се се фокусира върху спецификите на eTwinning проектите, реализирани от професионални гимназии.

Ще се включите в обучителни сесии по следните теми:

  • Характеристики на качествения eTwinning проект.
  • Какво представлява авторското право и как да реализираме проекти като спазваме ограниченията на защитените с авторски права материали?
  • Какво представлява знакът „eTwinning училище“? 
  • Полезни дигитални инструменти за работа по eTwinning проекти.
  • Как да използвате платформата OBS за създаване на атрактивни видео уроци?
  • Електронна сигурност и медийна грамотност в училище.

Ако eTwinning e важна част от професионалното Ви развитие, този семинар е за Вас!

Очакваме Ви!