Обратно към ЦРЧР

Тематичен семинар „еTwinning 2020“

авг. 18, 2020

Уважаеми колеги,

В периода 9-11 септември 2020 г., Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Национално звено за координация по дейност eTwinning, съвместно с мрежата на eTwinning посланиците, ще проведат онлайн Тематичен семинар „eТwinning 2020“.

Събитието ще се проведе с водещата роля на българските eTwinning посланици Светлана Върбанова, Ирена Райкова, Теодора Вълова и Гергана Георгиева.

Семинарът ще представи практико-приложните възможности на виртуалната платформа eTwinning за смесено и дистанционно обучение. Поканата за участие в събитието е насочена към директори, учители, училищни психолози и ресурсни учители. Семинарът цели да повиши професионалната квалификация на участващите педагогически специалисти да използват онлайн образователни платформи и инструменти за повишаване нивото и ефективността на обучението и управлението на учебния процес.

Ще научите:

∙ Кои са отличените еТwinning проекти 2020 година – тенденции в развитието на дигиталното проектобазирано обучение.

∙ еТwinning като образователно решение в ситуацията на изцяло дистанционно обучение.

∙ Онлайн образователни платформи, инструменти в обучението и управлението на учебния и проектния процес – споделяне на добри практики.

∙ „The school of tomorrow“ и мястото на eTwinning в този процес.

Тематичният семинар ще се проведе в платформата eTwinning Live, в рамките на три дена, във вечерни сесии от 17:30 до 20:30 ч. За целта е необходимо да имате регистрация в портала eTwinning.

Ако нямате такава, моля да създадете профил като следвате указанията на следващия линк: https://www.etwinning.net/bg/pub/preregister.cfm

Участвалите във всички сесии ще получат сертификати с посочен брой присъствени академични часове.

Регистрации ще се приемат до 02.09.2020.

Формуляр за регистрация в събитието:

https://forms.gle/q1DDDSTozW8tqZbj9

Очакваме Ви!